xxx การนับถือผีและความเชื่อเรื่องผี - Mahidol Cultural Mapping Project
header image
รู้จักกับเรา arrow ชาติพันธุ์&ภาษา arrow จ.อุบลราชธานี arrow การนับถือผีและความเชื่อเรื่องผี
การนับถือผีและความเชื่อเรื่องผี Print E-mail
15 พ.ย. 2006 14:29น.

คนพื้นถิ่นอุบลมีความเชื่อในเรื่องผีและปาฏิหาริย์ โดยเชื่อว่าผีสามารถบันดาลให้เกิดความทุกข์หรือความสุขได้แล้วแต่ผีจะพอใจ   การ ปฏิบัติจึงมักเป็นการเซ่นไหว้เพื่อให้ผีเกิดความพอใจ ถ้าปฏิบัติถูกผู้ปฏิบัติย่อมมีความสุข ถ้าปฏิบัติไม่ถูกย่อมเกิดความทุกข์ หรือเรียกว่าผิดผี ผีที่นับถือกันนั้น ได้แก่  
ผีปู่ตา  เป็นผีประจำหมู่บ้าน คอยปกป้องคุ้มครองชีวิตเเละทรัพย์สินของผู้คน เปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์กฎเกณฑ์(ฮีตคอง)ของหมู่บ้าน ผู้อยู่ในกฎย่อมได้รับการคุ้มครอง  ผู้ผิดฮีตอาจถูกลงโทษให้ เจ็บ ป่วย ตาย หายนะ ผู้คนประสงค์สิ่งใดก็ไปพึ่งพาปู่ตาด้วยการบน(หรือบ๋า) ได้ตามประสงค์จึงไปแก้บน ผู้ที่จะติดต่อกับปู่ตาได้คือเฒ่าจ้ำ ซึ่งมักเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในศีลในธรรม น่าเคารพนับถือ

 ผีตาแฮก เป็นผีประจำนา คอยรักษานา และข้าวให้สมบูรณ์ ชาวบ้านจะเลี้ยงผีตาแฮกในโอกาสเเรกที่เริ่มทำนา(ประมาณเดือน 6) ด้วย เหล้า และไก่(เรียกว่าเหล้าไห ไก่โต)และบริวารเช่นพลูและบุหรี่ บางแห่งจะวางไข่ในพานเลี้ยงผีตาแฮกเพื่อทำนายหลังเสร็จพิธี เช่น ถ้าปอกไข่แล้วไข่เหลวแสดงว่าน้ำจะมากให้ระวังน้ำท่วม เจ้าของนามักนิยมปลูกกระท่อม(ตูบ)ไว้ตามโพนหรือที่ดอนให้ผีตาแฮกอยู่
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีที่สร้างความเดือดร้อน ให้กับคน เช่น ผีปอบ เชื่อว่าเกิดจากคนที่เรียนคาถาอาคมเเล้วทำผิดกฎจึงได้กลายเป็นผีปอบเข้าสิง และทำร้ายคน  มักทำอันตรายหรือเข้าสิงกับคนอีสานเป็นส่วนใหญ่ ผีเผด (เปรต) เชื่อว่าเกิดจากคนที่ทำบาปหนา จึงไม่ได้ไปผุดไปเกิด  ไม่มีญาติแผ่ส่วนบุญให้   จึงมีประเพณีบุญข้าวประดับดินในวันเพ็ญเดือน9  ชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหาร เป็นห่อๆไปแขวนไว้หรือวางไว้ตามกำแพงวัดเพื่อให้ทานแก่ผีเหล่านี้ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 205-207)
 

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคน เช่น ผีปอบ เชื่อว่าเกิดจากคนที่เรียนคาถาอาคมเเล้วทำผิดกฎจึงได้กลายเป็นผีปอบเข้าสิงและทำร้ายคน  มักทำอันตรายหรือเข้าสิงกับคนอีสานเป็นส่วนใหญ่ ผีเผด (เปรต) เชื่อว่าเกิดจากคนที่ทำบาปหนา จึงไม่ได้ไปผุดไปเกิด  ไม่มีญาติแผ่ส่วนบุญให้   จึงมีประเพณีบุญข้าวประดับดินในวันเพ็ญเดือน9  ชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหาร เป็นห่อๆไปแขวนไว้หรือวางไว้ตามกำแพงวัดเพื่อให้ทานแก่ผีเหล่านี้ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 205-207)


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( 31 ก.ค. 2007 21:56น. )
Statistics
Visitors: 226244
Who's Online
We have 32 guests online